اخذ ویزا و مهاجرت از طریق حمایت خانوادگی

بیشتر شهروندان و مقیم های دائمی کانادا عزیزانی دارند که دوست دارند آنها را با خود به کانادا بیاورند. دولت کانادا براساس برنامه ­های حمایت خانوادگی چندین راه برای تحقق این رویا پیشنهاد می دهد

برنامه­ های حمایتی کلاس خانوادگی کانادا یکی از سخاوتمندانه ­ترین برنامه ­های اتحاد دوباره خانواده در جهان توسعه یافته است. علاوه بر این، دولت کانادا متعهد است که هر زمان که ممکن است اعضای خانواده را کنار یکدیگر نگه دارد. روابطی مانند همسر و پارتنرهای قانونی، والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ و فرزندان تحت تکفل مواردی هستند که واجد شرایط برنامه­ های حمایت خانوادگی هستند. برای والدین، پدربزرگ ومادربزرگ­ها برنامه ویزای فوق العاده وجود دارد

همسر و پارتنرهای قانونی

این برنامه ها به شهروندان و مقیم های دائمی اجازه می­دهد از همسر یا پارتنر قانونی شان برای ورود به کانادا حمایت کنند

کلاس خانوادگی، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ

این نوع برنامه به شهروندان و مقیم های دائمی اجازه می دهد با حمایت از  والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ­هایشان،آنها را به کانادا بیاورند

ویزای فوق العاده والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ

والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگِ شهروندان و مقیم های دائمی کانادا می توانند برای ویزای ورود چند باره که اعتبار 10 ساله دارد درخواست بدهند

حمایت فرزند تحت تکفل

این برنامه اجازه می دهد شهروندان و مقیم های دائمی فرزندان تحت تکفل  و فرزندانی که تحت سرپرستی آنها هستند را به کانادا بیاورند