مهاجرت از طریق برنامه های استانی

مهاجرت از طریق استانها مسیری ارزشمندی برای مهاجرت به کانادا

برنامه مهاجرت استانی به استانها و سرزمینهای کانادا اجازه می دهد تا داوطلبین مهاجرت به کانادا و کسانی را که علاقمند به زندگی در استان خاصی هستند در صورت دارا بودن شرایط جذب نمایند. هر استان کانادا به استثنای کبک و نوناووت برنامه مهاجرتی ویژه خود را دارد

یکی از اصلی ترین برنامه ها ، برنامه اکسپرس اینتری است که با برنامه اکسپرس اینتری دولت فدرال همخوانی و هماهنگی دارد. این برنامه به عنوان برنامه نامزدهای با صلاحیت بالا شناخته می شود و به داوطلبین 600 امتیاز اضافی در برنامه اکسپرس اینتری جایزه می دهد

یافتن برنامه مهاجرتی استانی که با شرایط داوطلبین همخوانی داشته باشد یک فرایند سخت و چالش یر انگیز است به همین دلیل تیم افرا با ارزیابی رایگان پرونده شما بهترین روش برای مهاجرت شما را تعیین می کند

درخواست اقامت دائم کانادا از طریق برنامه استانی

بعد از اینکه درخواست شما برای مهاجرت از طریق استانی پذیرفته شد شما باید جداگانه درخواست اقامت دائم خود را به اداره مهاجرت کاناد ارائه نمایید

سرزمین نوونات در این برنامه مهاجرتی مشارکت نمی کند و استان کبک طبق توافقی که با دولت فدرال داشته است برنامه ویژه مهاجرتی خود را مطابق با نیازهای اقتصادیش طراحی نموده است